Wróć do strony

POPW  - Działanie 1.3.1

Fabryka Armatur JAFAR S.A.z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 realizuje projekt objęty dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  Operacyjnego Polska  Wschodnia na  lata  2014-2020, Oś priorytetowa I. 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

TYTUŁ PROJEKTU:

Wdrożenie innowacyjnej technologii w nowej generacji przepustnic mimośrodowych o podwyższonych parametrach eksploatacyjno-użytkowych.

 

OPIS PROJEKTU:

Innowacyjne technologie w dziedzinie uszczelnień wyrobów branży armaturowej podlegają ciągłemu rozwojowi. Obecnie w okresie tak dużego postępu w branży armaturowej istotne jest uzyskanie takich dodatkowych cech wyrobów, które przede wszystkim zwiększą żywotność, odporność na korozję i ścieranie oraz możliwość zastosowania ich do szerszej gamy instalacji przesyłowych. Działanie podejmowane w ramach projektu zmierza do wdrożenia technologii napawania gniazd uszczelniających w przepustnicach mimośrodowych, które są istotnym elementem składowym rurociągu. Przepustnice są narażone na wiele czynników, które z kolei mogą doprowadzić do utraty szczelności i sprawności działania. Obecnie producenci armatury stosują rozwiązania, które charakteryzują się dużą awaryjnością generalnie w obszarze szczelności zamknięcia. Nieszczelności wynikają z zastosowania gniazd o niskich parametrach odpornościowych. Wdrażana w ramach projektu technologia nakładania na powierzchnię gniazd żeliwnych materiału o innych właściwościach trybologicznych i fizycznych techniką napawania z pewnością przyczyni się do zminimalizowania wad powstałych podczas eksploatacji.Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie do oferty produktu o innowacyjnym rozwiązaniu, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R, w zakresie technologii inżynierii powierzchni-nakładania na powierzchnię gniazd żeliwnych tworzywa o innych parametrach techniką spawalniczą, która posłuży wytwarzaniu gniazda przepustnicy mimośrodowej. Realizacja projektu, wyrobu-produktu wynika bezpośrednio z potrzeb rynku armaturowego i będzie innowacją na skalę europejską. W ramach projektu zostanie rozbudowany zakład-jego gniazda produkcyjne, dzięki którym stworzy się warunki do produkcji innowacyjnych wyrobów. Realizacja projektu spowoduje osiągnięcie efektów we wszystkich ważnych obszarach oddziaływania poprzez: zmniejszenie ilości odpadów, zmniejszenie hałasu, zmniejszenie ilości braków przez regenerację gniazd oraz zwiększenie komfortu pracy.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

14 349 180,00 zł

DOFINANSOWANIE:

6 999 600,00 zł