Wróć do strony

RPO WP - Działanie 1.4.1

Fabryka  Armatur  JAFAR  S.A.z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 realizuje projekt objęty  dofinansowanie  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

TYTUŁ PROJEKTU:

Wdrożenie do produkcji hydrantów przeciwpożarowych z unikatową konstrukcją węzła uszczelniająco-odwadniającego w zaworze zamykającym będącą wynikiem prac B+R w Fabryce Armatur JAFAR S.A.

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest wdrożenie zaawansowanej technologii w zakresie  inżynierii  powierzchni  w  produktach  branży  przeciwpożarowej,  jakim  będą specjalistyczne   hydranty.   Technologia  ta  ma  na  celu  uzyskanie  trwałego  termicznego połączenia  metali  o  różnych  własnościach  mechanicznych,  które  nadadzą  wyrobowi pożądane własności wielu materiałów. W ramach projektu zostaną wdrożone hydranty w których zostanie zastosowane połączenia żeliwa sferoidalnego z brązem, stalą nierdzewną i innymi metalami szlachetnymi, które w dziedzinie uszczelnień oraz powłok napawanych stwarzają  warunki  dla  nieznanych  jeszcze  innowacji.  Zrealizowane  zostaną  następujące zadania:

  • budowa hali produkcyjnej-magazynowej
  • zakup nowych środków trwałych tworzących nową linię technologiczną do produkcji nowej generacji hydrantów
  • zakup 2 nowych środków transportu z grupy KŚT 743

WARTOŚĆ PROJEKTU:

14 399 665,35 zł

DOFINANSOWANIE:

5 981 578,41 zł