Wróć do strony

RPO WP - Działanie 1.2

Fabryka  Armatur  JAFAR  S.A.z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 realizuje projekt objęty  dofinansowanie  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś  priorytetowa   I.   Konkurencyjna   iinnowacyjna   gospodarka, Działanie  1.2Badania przemysłowe,prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Działanie 1.2 nabór 2019 - Informacja o projekcie - LINK