Wróć do strony

POPW  - Działanie 1.3.1

Dostawa i instalacja Malarnia proszkowa do zabezpieczania detali przed korozją - duże średnice ORAZ Malarnia proszkowa do zabezpieczania detali przed korozją - małe i średnie średnice

W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Fabryka Armatur JAFAR S.A. zaprasza do składania ofert na Dostawa i instalacja Malarnia proszkowa do zabezpieczania detali przed korozją - duże średnice ORAZ Malarnia proszkowa do zabezpieczania detali przed korozją - małe i średnie średnice.

 

Zmiana z dnia 06.02.2019 roku.

W związku z prośbami o wydłużenie terminu składania ofert ze względu na poziom skomplikowania techniczno technologicznego inwestycji Beneficjent ustala nowy termin składania ofert na 15.02.2019 roku godzina 12:00. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej:
„Oferta – malarnia. Nie otwierać do 15.02.2019 r. godz. 12:00”

Złożenie oferty w terminie 08.02.2019 roku z opisem „Oferta – malarnia. Nie otwierać do 08.02.2019 r. godz. 12:00” stanowi spełnienie wymogów stawianych oferentom.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.02.2019 r. o godz. 12:30 w zakładzie Zamawiającego.
Wybór oferty przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 22.02.2019 r.
Pozostałe elementy dokumentacji pozostają bez zmian.


Zmiana z dnia 14.02.2019 roku

Beneficjent wydłuża termin składania ofert z 15.02.2019 roku na 20.02.2019 roku godzina 12:00. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta – malarnia. Nie otwierać do 20.02.2019 r. godz. 12:00”

Złożenie oferty w terminie 08.02.2019 roku z opisem „Oferta – malarnia. Nie otwierać do 08.02.2019 r. godz. 12:00” stanowi spełnienie wymogów stawianych oferentom.

Złożenie oferty w terminie 15.02.2019 roku z opisem „Oferta – malarnia. Nie otwierać do 15.02.2019 r. godz. 12:00” stanowi spełnienie wymogów stawianych oferentom.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.02.2019 r. o godz. 12:30 w zakładzie Zamawiającego Wybór oferty przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 28.02.2019 r.

Pozostałe elementy dokumentacji pozostają bez zmian.