Wróć do strony

POPW  - Działanie 1.3.1

Unieważnione - Dostawa i instalacja Malarnia proszkowa do zabezpieczania detali przed korozją - duże średnice ORAZ Malarnia proszkowa do zabezpieczania detali przed korozją - małe i średnie średnice

W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia2014-2020Fabryka Armatur JAFAR S.A.zaprasza do składania ofert na Dostaw ai instalacja Malarnia proszkowa do zabezpieczania detali przed korozją - duże średnice ORAZ Malarnia proszkowa do zabezpieczania detali przed korozją - małe i średnie średnice.

 

Dnia 07.01.2019 r. w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.3.1. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania nr 10 o udzielenie zamówienia zgodnie z punktem 18 ustęp b tj. "Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku przekroczenia budżetu zaplanowanego na realizację zadania"