Wróć do strony

POPW  - Działanie 1.3.1

Dostawa i instalacja urządzenia Wóz zalewczy z kadzią syfonową z możliwością przejazdu wyposażoną w system pomiaru temperatury i modyfikacji na strugę ciekłego żeliwa

W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia2014-2020Fabryka Armatur JAFAR S.A.zaprasza do składania ofert na dostawę i instalację urządzenia Wóz zalewczy z kadzią syfonową z możliwością przejazdu wyposażoną w system pomiaru temperatury i modyfikacji na strugę ciekłego żeliwa.