Wróć do strony

POPW  - Działanie 1.3.1

Dostawa i instalacja urządzenia Strzelarka rdzeni cold-box omaksymalnej objętości rdzenia do 25 litrów

 W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia2014-2020Fabryka Armatur JAFAR S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę i instalację urządzenia Strzelarka rdzeni cold-box o maksymalnej objętości rdzenia do 25 litrów.