Wróć do strony

POPW  - Działanie 1.3.1

Dostawa i instalacja urządzenia Centrum obróbcze z narzędziami do obróbki podzespołów doprzepustnic małych i średnich średnic (2 sztuki)

W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia2014-2020Fabryka Armatur JAFAR S.A.zaprasza do składania ofert na dostawę i instalację urządzenia Centrum obróbcze z narzędziami do obróbki podzespołów do przepustnic małych i średnich średnic (2 sztuki).

 

W związku z zapytaniami co do treści umowy, kar umownych i warunków odstąpienia od umowy/ zatrzymania wadium, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 05 czerwca 2018 roku do godziny 12:00. W załączeniu przedłożony zostaje załącznik WZÓR UMOWY.

W związku z zastrzeżeniami co do treści umowy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 08 czerwca 2018 roku do godziny 12:00. W załączeniu przedłożony zostaje załącznik WZÓR UMOWY POPRAWA.