Wróć do strony

POPW  - Działanie 1.3.1

Dostawa i instalacja kabiny śrutowniczej

W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Fabryka Armatur JAFAR S.A. zaprasza do składania ofert na Dostawa i instalacja kabiny śrutowniczej.